Vesmírná mozaika - Komplexní škola astropsychologie a duchovní léčby

V říjnu 2022 bude otevřena zcela nová komplexní škola astropsychologie, karmického poradenství a duchovní léčby, která se bude konat částečně v Jihlavě a částečně v Praze. Tato škola bude trvat dva roky s možností nadstavby na tři roky (duchovní astrologie).

Astropsychologie je nauka stará nejméně 5000 let a její kořeny vidíme v oblasti Mezopotámie a Persie. Její pohled na osud člověka je komplexní, tedy pracující s rovinou fyzickou, duševní i duchovní. Astrologie byla vždy součástí velkých filozofických systémů i náboženství, jelikož propojovala bytí člověka s nebeskými cykly. Učila člověka nejen využívat svého nejlepšího potenciálu, ale především žít v souladu se svou vlastní duší. 

Vesmírná mozaika je škola, v níž se naučíte nejen prakticky využívat tradiční astrologii, která vám pomůže lépe pochopit osud svůj i ostatních lidí, ale také se zde naučíte základům psychoterapie (budeme vycházet především z humanistické a jungiánské psychoterapie), psychosomatiky, etikoterapie i duchovní léčby člověka. A proč právě Vesmírná mozaika? Člověk je se svými dobrými i špatnými vlastnostmi podobný mozaice, v níž mají všechny kamínky své místo, a bez nichž by konečný obraz nebyl dokonalý. Mají zde místo i ty "temné" kamínky i ty "světlé". Až s odstupem dokážeme nahlédnout dokonalost tohoto obrazu a také to, že nic není špatně. Každý obraz je naprosto dokonalý, ať je kombinace těchto kamínků jakákoli. Horoskop člověka můžeme přirovnat k této mozaice, proto je důležité seznámit se nejprve s jednotlivými aspekty, planetami i citlivými body, abychom pak mohli nahlédnout celkový obraz člověka a tedy i jeho osud. 

Hlavní témata, kterými se budeme budeme zabývat, jsou:

- Energie jednotlivých znamení a planet v astrologii západní i v astrologii čínské

- Jednotlivé aspekty mezi planetami a citlivými body

- Dračí uzly a karma z minulých životů

- Ascendent jako brána do současného vtělení

- Fortuna horoskop z doby antické

- Citlivé body (jejichž původ nalezneme v astrologii arabské i indické)

- Partnerský horoskop

- Životní úkol v horoskopu a celkové směřování člověka podle jeho nastavení

- Základy rogersovské a jungiánské psychoterapie

- Intenzivní práce s našimi třináctými komnatami a se "Stínem"

- Základy psychosomatiky a etikoterapie

- Astromedicína a energetické dráhy v horoskopu

Celá astropsychologická škola je rozvržena do dvou let s možností nadstavby na tři roky. Třetí rok se pak budeme věnovat pouze duchovní astrologii a nápravě osudu.

Dvouletá škola se skládá z celkem čtyř semestrů. V každém semestru se uvidíme 4x (z toho 3x prezenčně a 1x online). Za dva roky se tedy jedná o 12 víkendů prezenčních (v Praze nebo Jihlavě) a o 4 víkendy on-line. Pokud by vám však více vyhovovala osobní setkání, lze to samozřejmě změnit. Každý víkend bude probíhat následovně:

Sobota: 10 - 18 hodin a neděle 9 - 15 hodin (celkem 14 hodin výuky a konzultací/víkend). Za dva roky se jedná o 224 hodin výuky, případně o 336 hodin za 3 roky. 

Termíny pro zimní semestr 2022 jsou: 1 - 2. října 2022 (Jihlava), 22 - 23. října 2022 (Jihlava), 12 - 13. listopadu (Praha) a 10 - 11. prosince (on-line)

Cena: 

Dvouletá škola astropsychologie: 45 000,- Kč (za každou hodinu zaplatíte 200,- Kč)

Tříletá škola astropsychologie: 65 000,- Kč (za každou hodinu zaplatíte 193,- Kč)

Součástí ceny jsou podpůrná videa, skripta a konzultace, také podrobný výklad horoskopu vašeho a vašich blízkých. Na jednotlivé víkendy si prosím přineste svůj notebook, abyste mohli pracovat na svých horoskopech, příp. nahrávat. Vesmírná mozaika bude otevřena pouze při min. 10-ti účastnících!

Jak se přihlásit? 

    Do astropsychologické školy jste přihlášeni po zaplacení alespoň poloviny z celkové ceny (buďto dvouletá nebo tříletá varianta) na účet: 2200079461/2010 (do zprávy připište Vaše jméno a název této školy). Doplatek je možno zaslat do začátku kurzu na tentýž účet, příp. zaplatit v hotovosti na místě :-) Během kurzu je možnost přespání přímo v centru na karimatce ve vlastním spacáku (pouze v Jihlavě: k dispozici kuchyňka, WC, sprcha) - nutno nahlásit předem - za 200,- Kč. V Praze si bohužel musíte přespání obstarat sami.

    Pro zahraniční platby využijte prosím IBAN: CZ7220100000002200079461 a kód banky:

    BIC kód/SWIFT:

    FIOBCZPPXXX

    Přihlášky a bližší informace prosím na emailu: lucie.polakova66@seznam.cz nebo na tel. 776 791 938