Zpět k duši

05.11.2020

Cesty lidstva byly vždycky klikaté a málokdy jsme měli klid a hojnost. Člověk byl zvyklý tvrdě pracovat, neboť bez práce nebylo teplo ani koláče. Nyní žijeme v době, kdy jsme si zvykli na pohodlí a také koláče nám upeče někdo druhý. Nedokážeme ocenit to, že máme po materiální stránce všechno, jelikož ztrácíme to, co je také podstatné, a to je pocit bezpečí a také svoboda. Někdo druhý určuje způsob našeho bytí ve světě a my se nemůžeme rozletět... V tomto čase bychom se proto měli více než kdy jindy vrátit k naší duši, do klidu a také ke kořenům, odkud můžeme čerpat nejvíce síly pro náš každodenní život. Nikoliv z venku a od druhých lidí, ale sami ze sebe. Bereme si svou zodpovědnost zpátky a znovu se učíme vidět, jaký smysl má vůbec náš život, když zažíváme všelijaké omezování. Kdo vlastně jsme a na čem všem jsme byli závislí? Kolik věcí jsme nutně potřebovali k životu, abychom se cítili šťastní? Nyní nás vše žene nazpět do přírody a k obyčejným věcem: maminky znovu obětavě pečují o celou rodinu (některé se konečně naučí i vařit), tatínci se snaží udržet si práci, děti se znovu učí spolu komunikovat a vystačit si sami se sebou. Disciplínu musí objevit sami v sobě a najednou jsou vystaveni omezování, které některé z nich nezažili, ale které je později povede k samostatnosti a k pokoře. Najednou více než kdy jindy vidíme, jak staří lidé trpí samotou a co jsme pro ně připravili. Vždyť v minulosti žádné domovy důchodců neexistovaly a lidé mohli pokojně umřít doma. Tento systém se ukazuje jako smutný a v lidech probouzí přinejmenším pocity smutku, u některých i vinu. 

Snad nám tento čas ukáže, že to důležité není ukryto ve věcech (obchody jsou zavřeny), ale v našem srdci, a že není důležité, jak moc jsme omezováni, ale k jakým změnám to všechno nakonec vede. Pevně věřím, že k těmto změnám bude patřit větší úcta k člověku, k jeho citlivé a jedinečné duši, k našim babičkám a dědečkům, ke zvířatům i k celé planetě, a že se naučíme konečně spolupracovat a brát ohledy jeden na druhého, abychom nakonec vytvořili skutečný prostor lásky na této planetě...