Hvězdná cesta dítěte

Každá bytost je naprosto jedinečná. Narodila se se svými touhami, vlastnostmi, vlohami, myšlením i osudem, který navazuje jak na rody obou rodičů, tak i na předchozí vtělení. V tomto výkladu se zaměřuji na individuální nastavení každého dítěte, na jeho životní cestu, neopakovatelné schopnosti i vlastnosti, které mu předurčují naprosto jedinečný osud. Dále se dívám na oba rody - matky i otce, na které duše navazuje, a odkud si také nese některé ze svých vlastností a zdravotních predispozic.

Hvězdná cesta dítěte vždy obsahuje tyto informace:

  • Temperament dítěte, jeho povaha, vlohy, vlastnosti i schopnosti
  • V čem dítě vyniká a v čem je naopak dobré jej podpořit
  • Životní směr a výběr z povolání, pro které by se dítě hodilo (výběr však samozřejmě zůstává na něm samotném)
  • Slabá psychosomatická místa a sklony ke zdravotním potížím včetně prevence, jelikož vše je možné změnit
  • To, co si dítě nese z obou svých rodů (matka - otec)
  • Krátký výklad z čínské astrologie

Rozsah výkladu je obvykle 3 strany včetně grafického radixu (horoskop narození). O Hvězdnou cestu dítěte můžete požádat na emailu lucie.polakova66@seznam.cz. Připojte prosím jméno, datum, hodinu a místo narození dítěte, pro kterého si výklad přejete. Cena výkladu je 1200,- Kč (nebo 46 Euro).

Poprosím o zaplacení částky buďto na účet 2200079461/2010, anebo osobně. Jen prosím nezapomeňte uvést své jméno, abych věděla, od koho platba přišla. Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete ho připsat. Pro zahraniční platby využijte prosím IBAN: CZ7220100000002200079461 a kód banky:

BIC kód/SWIFT:

FIOBCZPPXXXxt...