Foto-blog

Přestože se stále něco děje, je zde ten, který to všechno jen pozoruje.... naše neměnná podstata, naše zářivé Já. Hluboko uvnitř naší bytosti je možné se ponořit do klidu a zůstat v něm, ať se venku děje cokoli. Skutečné naplnění totiž nikdy nepřichází z venku, ale zevnitř, proto nemá smysl hledat původ klidu a radosti ve věcech, událostech nebo...

Na duchovní cestě nikdy nejsme sami. Vše je spojeno se vším a na podvědomé úrovni se naše duše neustále dotýkají a povídají si. To, co prožívá jeden, ihned pocítí i ten druhý, přestože to neumí hned pojmenovat. Rozum stojí stranou této citlivé komunikace a jen vše pozoruje. Pokud je jeden z nás plný naděje a lásky, ostatní to vycítí a...

Zpět k duši

05.11.2020

Cesty lidstva byly vždycky klikaté a málokdy jsme měli klid a hojnost. Člověk byl zvyklý tvrdě pracovat, neboť bez práce nebylo teplo ani koláče. Nyní žijeme v době, kdy jsme si zvykli na pohodlí a také koláče nám upeče někdo druhý. Nedokážeme ocenit to, že máme po materiální stránce všechno, jelikož ztrácíme to, co je také podstatné, a to...

Už devět let jsem arteterapeutkou. V umění nalézám klid a hluboký pocit, že můžu být sama sebou, vždyť cokoliv nakreslím, je dobré. Není nikdo, kdo by mne soudil, a ani já sama to nedělám. Jen pozoruji, jak mé ruce pracují a sleduji jemné tahy štětcem nebo tužkou. Někdy vidím, že se uskutečňuje něco, co je větší než já, a co...

Kdo jsme

30.05.2020

Základem je mít neustále vztah sám se sebou, vědět, kdo jsme a co nás nejvíce naplňuje. A toho se pevně držet a neztrácet rovnováhu, i když je svět zrovna všelijaký, lidé nervózní, ba dokonce i zlí. Vždyť tu není nikdo, kdo by nás znal lépe! To, co jsme zažili a co nás formovalo do dnešní podoby, je nepřenosné a...

Květina se nesnaží být krásná, ona krásná JE... Krása je její podstatou a ona ji vyzařuje. Podobně i my, čeho jsme plní, to z nás vyzařuje i navenek, ať chceme nebo ne...

Nápovědy

19.04.2020

Náš svět je plný odpovědí na naše otázky. Nápovědy najdete všude, stačí se rozhlédnout. Zapotřebí je pouze to, aby byl člověk klidný a pozorný k těmto nenápadným zprávám. A tak se může stát, že hledáte odpověď na svou otázku a čirou náhodou zde někdo o tomto tématu píše. Nebo vás trápí rozhodnutí, které může zásadním způsobem ovlivnit váš budoucí...

Přeměna

14.04.2020

Nový život vzniká, když ten starý zaniká. I krásný kvítek časem uschne a vůně pomine, jen aby se proměnil v krásné červené jablko.

Květ

13.04.2020

Člověk se dotkne nebe, když přestane mluvit, myslet a jen tiše spočine v hlubokém prázdnu. To se stane, když pozoruje krásu kolem sebe nebo jen sluneční paprsek dopadající na chloupky včely, která právě dosedá na třešňový květ.