Astropsychologická poradna

Postavení hvězd, pod nímž se rodíme, horoskop našeho narození, udává to, jaké budou naše povahy, naše sklony a naše životní okolnosti. Není to náhoda, že jsme takovými, jak seskupení hvězd dává tušit, ale zároveň nejsme hračkami bez vůle... Za těchto okolností, které jsou nutné k našemu vývoji, nemohli jsme se dříve narodit na Zemi, dokud určitá seskupení nebyla utvořena..

V horoskopu narození je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Tento úkol je individuální a neopakovatelný a věrně navazuje tam, co jsme v minulosti nestačili či nedokázali dokončit. Jsou zde také naše zkušenosti z minula - to, co jsme se již naučili, co jsme zvládli a nyní je nám to ku prospěchu (talent, nadání, ale i šťastné okolnosti života, které jsou "odměnou" za náš předchozí dobrý život). Karma je v horoskopu silně zřetelná a my tak můžeme číst v osudu člověka a jeho určení, a dokonce nahlédnout i do jeho minulých životů. Nesmíme však zapomínat také na Boží zákony, které jsou sice z hlediska karmy neměnné (vše musíme splatit do "posledního haléře"), avšak existuje zde i Boží Milost a obrovská Láska, která nám může v našem osudu velmi pomoci zjemnit naši karmu nebo ji dokonce i rozpustit. Z tohoto ohledu není karma nic jiného nežli naše myšlenky a skutky, které se neslučovaly s Božským řádem, a které se nám vrací, abychom tento řád lépe pochopily. Pokud svou úlohu v tomto řádu pochopíme dříve a zasvětíme svůj život hledání Pravdy a Poznání, karma (a tedy i horoskop) se může změnit. Často v těchto vzácných okamžicích přestává platit dosavadní horoskop, jelikož člověk zažil vnitřní proměnu, vnitřní obrat a jeho život začíná nabírat jiný - lepší směr.


K sestavení horoskopu potřebujeme datum, hodinu (nejlépe i přesnou minutu - zjistíte v archivu nemocnice, kde jste se narodili, nebo na matrice) a místo narození. Pokud máme tyto údaje, lze vypracovat horoskop narození - tzv. radix, na základě kterého můžeme nahlédnout do osudu kteréhokoli člověka. Vždy je ovšem důležité požádat ve svém nitru o souhlas, zda se smíme tyto informace dozvědět či nikoli. Nejbližších osob je pak nejlépe otázat se přímo. Díky radixu se pak můžeme věnovat dalším metodám, jakými jsou např. sestavení solárního horoskopu či horoskop partnerský. Astrolog pak potřebuje ke své práci pouze své důkladné znalosti jednotlivých znamení, planet, aspektů a domů, dále své výborné kombinační a psychoterapeutické znalosti a nakonec i intuici.

Vaše zdraví Vám v tomto životě ukazuje stav Vaší psychiky, takže jednotlivé orgány jsou zrcadlem našich postojů, myšlenek i emocí a citů. Někdy se příčina onemocnění objeví také v podobě rodinného zatížení či jako nevyřešený úkol z minulosti. Zdravotní výklad tvoří významnou součást horoskopu narození.

Když se narodíme, přicházíme samostatně do styku se zmíněnými silami, a ač jsme po celý život pod jejich vlivem, je první okamžik nejsilnější a má největší význam pro naši povahu.

V astropsychologické poradně spolu nahlédneme na příčinu Vašich současných obtíží a na období, jímž právě procházíte. Budeme se věnovat rozboru Vaší současné situace i hlubšímu pochopení toho, co se právě děje na základě Vašeho horoskopu narození. Dozvíte se, kterými milníky budete muset v tomto životě projít, které zkoušky jsou zde proto, aby "vybrousily" Vaši duši jako vzácný drahokam, nebo také proč se ve Vašem životě opakují stále tytéž situace a stále stejní lidé. Dozvíte se také, proč přitahujete určitý typ partnerů, jaký význam má pro Vás život Vaše současná i původní rodina a jaký je Váš vnitřní temperament.
Velmi podrobný výklad se týká také Vašeho zdraví: Kde jsou má psychosomatická centra? Které orgány a části těla mám slabé a potřebuji je posílit vhodnými cviky, dietou anebo poléčit vnitřním Světlem? Co je příčinou těchto mých zdravotních obtíží a kde pramení? Někdy se příčina onemocnění objeví také v podobě rodinného zatížení či jako nevyřešený úkol z minulosti... Také toto lze na základě horoskopu velmi dobře rozeznat. Mé výklady jsou vždy doplněny o vhodné meditační cvičení, radu či dietní doporučení. Pokud to je nutné, používám také regresní terapii (v horoskopu lze okamžitě rozpoznat vhodnost či nevhodnost této terapie pro klienta) a psychoterapeutické techniky k rozpouštění nahromaděných negací v psychice i těle. Nakonec spolu nahlédneme i do nejbližšího období a do situací, které bude nutné řešit v blízké době. Výhled do budoucna omezuji na tři nejbližší roky, přičemž se zaměřuji nejen na zkoušky, jimž budete brzy čelit, ale i na zdravotní stav a vztahové záležitosti.

Objednávat se můžete na tel. 776 791 938 (pouze SMS)

Cena:

  • Konzultace nad Vaším horoskopem a astropsychologická poradna: 1000,- Kč (sestavení jednoho horoskopu narození) nebo 1500,- Kč (sestavení více horoskopů, např. partnerský horoskop, nahlédnutí do horoskopu dětí atd. (60 minut). Součástí je také horární (dotazový), solární (roční) horoskop a sekundární direkce.
  • Pokud svou konzultaci zrušíte nejpozději den předem, nebudu Vám účtovat žádné storno poplatky. Pokud na konzultaci nepřijdete nebo ji dokonce zrušíte v den konání, budu požadovat 50% z ceny, tedy 500,- Kč za ušlý čas, který jsem mohla věnovat někomu jinému, příp. svým dětem. Děkuji za pochopení.

Cena ostatních služeb:

  • Psychoterapie: 1000,- Kč (60 minut) 
  • Přepis duše (zkrácený výklad karmického horoskopu zaměřený především na životní úkol, rodové linie, vlastnosti a zdraví, rozsah 1 strana textu) - 1000,- Kč (více prosím v části Přepis duše)
  • Hvězdná cesta dítěte (výklad horoskopu pro dítě se zaměřením na jeho životní cestu, vlastnosti, nadání možnosti jeho směrování a také zdraví. Rozsah 3 strany textu včetně radixu. více prosím v části Hvězdná cesta dítěte. cena 1500,- Kč)
  • Karmický výklad na dálku ( včetně vhledu do minulých životů, rozsah 4 strany texty včetně radixu a výkladu z čínského horoskopu), cena 2000,- Kč). Více v části Karmický výklad.

Poradnu nyní najdete v prostorách Svobodného prostoru pro sdílení ARche, Ke Skalce 37, Jihlava, podkroví - 2. patro (oranžový dům, je zde také Jazyková škola Honzík). Zvoňte prosím na zvonek ARche.