Intuitivní kresba

Automatická neboli intuitivní kresba je krásnou a zároveň přirozenou metodou, jak velmi rychle a přitom jednoduše nechat projevit své nitro, své prožívání i to, čím vaše duše překypuje, co touží projevit, event. čeho se potřebuje zbavit. Tato metoda, zvaná též psychografie, je velmi stará a slouží jako diagnostická pomůcka mnohým arteterapeutům, léčitelům, psychologům, ale i lidem, kteří se touží během chvilky rozhodnout mezi dvěma možnostmi, a mají u sebe jen kousek papíru, tužku a odhodlání naslouchat potřebám své duše.

Automatická kresba probíhá v alfa-vědomí, což je stav duše, kdy je váš mozek "vypnutý", čili nepotřebujete ho. Je to zároveň přirozený stav mysli, který vaše mysl potřebuje k tomu, aby si odpočinula a načerpala nových sil. Děje se tak přitom několikrát denně, aniž byste si toho všimili :-) Tohoto myšlenkového zklidnění pak využívá také psychografie, jelikož to je chvíle, kdy je člověk ochoten naslouchat hlubším vrstvám svého podvědomí. Metoda je naprosto bezpečná a přirozená, už proto, že probíhá pouze formou komunikace s pastelkami a papírem... Pokud má totiž vaše duše prostor k tomu, aby se vyjádřila, vždycky tak udělá, a výtvarná činnost je nejpřirozenější.
Obrázky, které nám vzniknou automatickou kresbou, mohou mít nejrůznější tvar, barvy, uspořádání, může vzniknout zdánlivý "chaos" a změť čar, ale i nádherné kresby andělů či našeho vnitřního světa, naší duše. Stačí jen naslouchat a pozorovat svoji ruku, kterak se pohybuje po papíře tak, jak to vyžaduje vaše nitro. Obrázky mohou být buď pouze "ventilační" (ukazují, co v nás převládá, co chce "ven"), anebo diagnostické (zdravotní, zaměřené na vztah, rozhodovací či určovací). Pomocí této metody také vznikají ty nejkrásnější mandaly, obrázky duchovních světů a léčivé obrázky pro nás či naše blízké.