Psychoterapie

Psychoterapie nás vede k poznání sebe sama přirozenou cestou. Ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečné a neopakovatelné bytosti, která má za sebou ohromné množství zkušeností z tohoto života i z těch minulých, přesto se se svým chováním a způsobem uvažování dostala tam, kde právě je. Mým cílem je klást otázky a provázet klienta znovu ke klidu duše a k vnitřní rovnováze, aby se znovu cítil ve svém životě šťastný a spokojený. K tomu je zapotřebí cítit i bezpečí a milovat místo, ve kterém žije, cítit naplněné vztahy a přijímat změny, které s sebou život přináší. Pokud ustrneme na minulých prožitcích a způsobu uvažování, pak cyklus života neproudí a my nežijeme v přítomném okamžiku.

Během psychoterapie vycházím především z holistické, komplexní a jungiánské psychoterapie. Od roku 2015 mám psychoterapeutickou garanci v rogersovské psychoterapii ...

Vše, co potřebujeme, je skryto v nás samotných, tedy i cesta k uzdravení a k vnitřní spokojenosti. Není potřeba hledat venku ani se opírat o cestu ostatních. Jsme tady každý sám za sebe, proto se snažím vracet každému zodpovědnost za jeho život a vést ho k tomu, aby se znovu stal tou nejlepší verzí sebe samotného!

Nabízím:

- Individuální psychoterapie a komplexní přístup: pomoc v náročných životních situacích, hledání příčin a řešení psychických i životních problémů

- Manželská a rodinná psychoterapie: pomoc při řešení obtížných situací, konfliktů, nedorozumění v mezilidských vztazích

- Léčení vnitřního dítěte (= souhrn veškerých vzpomínek z doby dětství)

- Hledání duchovních příčin potíží

- Psychoterapie při psychosomatických potížích (např. vysoký tlak, zažívací problémy, bolesti hlavy, artróza atd.)

- Psychoterapie mezi stromy, během které se budeme procházet a konzultovat za chůze vše, co bude potřeba

Cena za jednu konzultaci je 1000,- Kč/ 60 minut.  Na konzultaci je nutné se telefonicky objednat na tel. 776 791 938 (prosím SMS).