Když se spojí hvězdy

21.12.2020

Na duchovní cestě nikdy nejsme sami. Vše je spojeno se vším a na podvědomé úrovni se naše duše neustále dotýkají a povídají si. To, co prožívá jeden, ihned pocítí i ten druhý, přestože to neumí hned pojmenovat. Rozum stojí stranou této citlivé komunikace a jen vše pozoruje. Pokud je jeden z nás plný naděje a lásky, ostatní to vycítí a jsou k němu přitahováni. Pokud však jiný trpí, ostatní trpí s ním, přestože by se rádi distancovali. Vše je JEDNO. My jsme JEDNOTA...

Dnešní konjunkce Saturna a Jupitera na nebi (z pohledu pozemského), do které je zapojeno i Pluto a všechny jejich měsíce, nám ukazuje vstup do nového Věku, který bude vodnářský, tedy otevřený a duchovní. To, co nyní prožíváme, se začne pomaličku transformovat a měnit, tak, jako se mění vnitřní nastavení všech lidí. Pokud se cokoliv děje venku, začne se naše pozornost stahovat více do nitra a my se dotýkáme toho, čím skutečně jsme. Najednou vidíme své slabiny, své úzkosti, svá přání i to, kým bychom mohli být, pokud bychom vystoupili ze začarovaného kruhu. Pohled do nitra (introspekce) nemusí být vždy smutný, ale často zde nalezneme i poklad - naše odložené schopnosti, možnosti a přání, která z nás mohou udělat lepší bytost. Pokud navážeme na tyto své nejlepší možnosti a přidáme vůli, začneme měnit svůj život. Ale nejdříve se musíme zastavit, abychom se vůbec viděli....

Tak o čem byl vlastně rok 2020?