Květ

13.04.2020

Člověk se dotkne nebe, když přestane mluvit, myslet a jen tiše spočine v hlubokém prázdnu. To se stane, když pozoruje krásu kolem sebe nebo jen sluneční paprsek dopadající na chloupky včely, která právě dosedá na třešňový květ.