Psychologie barev

Barvy jsou už několik tisíc let objektem zkoumání člověka. Zabývali se jimi filozofové, vědci, umělci a v dnešní době i psychologové, jelikož byl prokázán vliv barev a barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka. Barvy se stávají našimi průvodci na cestě životem a nesou s sebou otisk našich emocí.

Lidé se odjakživa zabývali barvami. Byli jimi fascinováni a přikládali jim různé magické významy. Kněží se často oblékali do bílé, která symbolizovala čistotu a dokonalost, mágové oproti tomu upřednostňovali černou, která v sobě nese tajemno, noc i silný vzdor. Různé skupiny lidí se snažili vymezit barevně, aby bylo jasné, že se jedná o konkrétní skupinu, což platí dodnes. Barvy však představují něco víc nežli jen touhu se odlišovat. Nesou v sobě skrytý význam, který, jak se zdá, je více zřetelný našemu podvědomí, nežli našemu rozumu, a mohou silně ovlivňovat naše myšlení a cítění.

A co se na kurzu dozvíte?

- Co jsou barvy a jak nás ovlivňují v našem životě, v našem prožívání, chování i jednání

- Psychologie barev v reklamě

- Psychologie barev v oblékání a kolem nás

- Významy jednotlivých barev

- Barevný test - kvinternokolortest

- Zdravotní diagnostika pomocí barev

- Test s barevnými lístečky

- Test temperamentu podle Maxe Lüschera

Prezenční kurz:

Kdy: sobota 15. června od 10 - 17 hodin (Vezměte si s sebou své oblíbené pastelky - min. 12. barev a podložku na kreslení. Papíry budou k dispozici, stejně jako káva nebo čaj zdarma)

Cena: 900,- Kč

Kde: Svobodný prostor pro sdílení ARche, Ke Skalce 37, Jihlava, zvonek Arche (podkroví). Přihlášky prosím na emailu lucie.polakova66@seznam.cz